สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 150

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 150


670513_01.jpg

     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 150 เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 


670513_02.jpg

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 ตรงกับวันพระขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5พุทธศาสนิกชนสาธุชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 150 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย โดยได้ถ่ายทอดสดทางสถานี GBN เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อม ๆ กัน โดยภายในงานผู้แทนคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์  ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล โดยคณะเจ้าภาพได้พร้อมใจกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพยังได้ประกอบพิธีนำกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ พร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรไทยธรรม และร่วมกันถวายมะตะกะภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ 


670513_03.jpg

      และในโอกาสนี้พระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยย่อว่า “ท่านผู้มีความกตัญญูกตเวทีทั้งหลาย เราก็ทราบดีอยู่ว่าผู้ที่ละโลกไปแล้ว ไม่สามารถจะสั่งสมบุญเพิ่มเติมได้ ใช้แต่บุญเก่าเมื่อตอนยังเป็นมนุษย์ ซึ่งสภาพอย่างนี้เราก็ต้องเจอกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุพการีของเราหรือแม้ตัวเราก็ต้องเจอวันนี้ เรามีบ้าน มีทรัพย์สิน มีรถ มีหน้าที่การงาน หลายท่านมีธุรกิจและบริวาร แต่ถ้า 50 หรือ 100 ปีข้างหน้า สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แม้ตัวเราก็ไม่มีเมื่อไปเสวยสุขในเทวโลก ก็อยู่สภาพเดียวกันคือกินบุญเก่า แต่บุพการีของเรายังโชคดี เพราะว่ามีบุญใหม่เพิ่มเติมจากที่เราพากันมาสั่งสมบุญทุกวันพระ ทั้งมาที่วัดและอยู่ที่บ้าน จากความกตัญญูกตเวทีเพราะระลึกถึงอุปการคุณที่ท่านเคยมีกับเรา และเป็นบุญลาภของเราที่ถึงพร้อมด้วยความศรัทธา คือได้ยิน ได้ฟังครูบาอาจารย์ และหลวงพ่อได้สอนให้เรารู้จักว่าการส่งบุญให้กับผู้ละโลกไปแล้ว จึงพากันมาสั่งสมบุญเพื่ออุทิศให้กับหมู่ญาติที่รักทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วได้รับส่วนบุญกุศลนี้ไปด้วย”
 

670513_04.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล