สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


670513_15.jpg

วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก


670513_16.jpg

       พิธีในภาคค่ำเริ่มต้นด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งแถวเพื่อทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก โดยมีกัลยาณมิตรสมใจ คำสุรินทร์ และกัลยาณมิตรอะแมนด้า แม็คคลาว เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ได้พิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรสมพร ปาระเคน และกัลยาณมิตรคารอส อีคลาร์ก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  พร้อมทั้งได้น้อมถวายกองบุญแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย และผู้มีบุญทั่วโลก นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


670513_14.jpg

         และในโอกาสนี้พระมหามนูญ คุตฺตธมโม ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ถึงความสำคัญและอานิสงส์ของพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันและอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงเดือนเดียว จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน ก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้
 

670513_17.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล