สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเบลเยียม จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเบลเยียม จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


670513_23.jpg

วัดพระธรรมกายเบลเยียม ประเทศเบลเยียม ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด


670513_24.jpg

      พิธีกรรมงานบุญเริ่มเวลา 04.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเบลเยียม  โดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเบลเยียม และ ลูกพระธัมฯ ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5   และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีประธาน3 คณะ ประกอบด้วย คณะที่1 กัลยาณมิตรวัฒนา  บรรจง , กัลยาณมิตรนันทวดี แตงไทย คณะที่ 2 กัลยาณมิตรจินตนา น้อยเพ็ง และ กัลยาณมิตรน้ำทิพย์ น้อยเพ็ง  ส่วนคณะที่ 3 คือ กัลยาณมิตรสงกรานต์ สุขนวลจันทร์ และ  กัลยาณมิตรวิราภรณ์ ศรีงาม ได้นำกล่าวคำถวาย   


670513_26.jpg

      จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรวายุ หาญนอก และกัลยาณมิตรจันทร์จิรา แมะจี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตมหาสมบัติ โดยมีกัลยาณมิตรบัวแก้ว จักษุแก้ว และ กัลยาณมิตรจันทร์จิรา แมะจี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ทางด้านกัลยาณมิตรวันเพ็ญ ศีรมงคล และ กัลยาณมิตรจันทร์จิรา แมะจี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


670513_25.jpg

     พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์   ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล