สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไอซ์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไอซ์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


670513_36.jpg

วัดพุทธไอซ์แลนด์ ประเทศไอซ์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคม

       สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธไอซ์แลนด์ ในเวลา 02.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติ            ธมฺมทีโป เจ้าอาวาสวัดพุทธไอซ์แลนด์ เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลก


670513_37.jpg

     จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่อง อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ ที่จะทำให้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราทำมาในอดีต จากหนักเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จากร้ายกลายเป็นดี และการที่เรามาบูชาข้าวพระ   ที่ประเทศไอซ์แลนด์ได้ต้องใช้ความอดทน และความเพียรเป็นอย่างมาก เพราะเราต้องตื่นมาบูชาข้าวพระกันตั้งแต่ตอนตีสอง ต้องเอาชนะใจตัวเอง เอาชนะกิเลสความขี้เกียจ ความง่วงหงาว หาวนอน ตื่นมาบูชาข้าวพระ บุญนี้จะทำให้เราเกิดความปลื้มทับทวี เป็นคตินิมิตรที่ดี จะเป็นภาพสุดท้ายให้เราได้ตรึกระลึกถึงบุญจนวาระสุดท้ายที่เราจะหลับตาลาโลก 


670513_35.jpg

       จากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเรณู สารีขาว และ กัลยาณมิตรอำพร  อภัยกลาง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระอาจารย์ ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล