สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


670513_41.jpg

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


670513_38.jpg

         กัลยาณมิตรสายบัว เอเบลิง และกัลยาณมิตรศิริวรรณ ไฮเนน เป็นผู้แทนเปิดไฟส่องสว่างแทนบูชาข้าวพระ ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า, สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และรับชมทบทวนบุญตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมะ “เรื่องอานิสงส์ของการทำบุญบำรุงวัด หรือบุญสร้างศาสนสถาน เป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่มาก  เพราะเป็นที่รองรับในทุกกิจการงานบุญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม  ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์  ,การศึกษาธรรมะ, การฝึกอบรม   ตลอดจนบุญกฐินและผ้าป่า รวมทั้งกิจกรรมงานบุญวันสำคัญๆในพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องมีสถานที่รองรับทั้งสิ้น  จะถือว่าเป็นศูนย์รวมของทุกๆงานบุญก็ว่าได้  ดังเช่นพระพุทธองค์เคยตรัสอุปมาไว้ว่า ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สรรพสิ่ง” 


670513_39.jpg

      จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้อันเชิญผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดกาล และกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทย กลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะได้อาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรเกษศรินทร์ เอลสวิค และกัลยาณมิตร ศรินยา โกลมันส์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรนารินยา ทองกันทม และกัลยาณมิตรเสน่ห์ เพ็ญบุญ เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าเศรษฐีตลอดกาล โดยมีกัลยาณมิตรสำราญ เฮนส์เลอร์ และกัลยาณมิตรประคอง ยอดแวร์ฉัตร นำกล่าวคำถวาย ตัวแทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ " กลั่นใจใส บูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ "เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ที่นั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี ของท่านซึ่งก็มีเหล่ากัลยาณมิตรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติในบุญ
 

670513_40.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล