สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมาคมพุทธบุตร ๖๐ จัดพิธีปลงผมธรรมทายาทรุ่นผู้บริหาร

                           

         

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สมาคมพุทธบุตร ๖๐ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปลงผมธรรมทายาทรุ่นผู้บริหาร จำนวน ๓๘ ท่าน ณ บริเวณด้านข้างอุโบสถวัดพระธรรมกาย โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นผู้บริหารเป็นโครงการสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้นำองค์กร ปีนี้จัดขึ้นเป็น  ปีที่ ๗ อบรมตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึง ๑๒ ธันวาคม มีพิธีบรรพชาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ณ วัดเบญจมบพิตร- ดุสิตวนาราม