สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มอบปัจจัยสนับสนุนขยายห้องเรียนรร.วัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์)

วัดพระธรรมกาย มอบปัจจัยสนับสนุนขยายห้องเรียนรร.วัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์)


670515_22.jpg

         พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และนายณฐ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบปัจจัยเป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการขยายห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

      โดยมีพระมหาสุราช ชาติชญฺโญ ดร. เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะตำบลคลองสี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) พร้อมด้วยนางทิพวรรณ์ อ่วมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบฯ


670515_21.jpg

          จากนั้นคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) ได้เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย ชมสื่อวิดิทัศน์แนะนำประวัติวัด กราบสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งศึกษาชีวประวัติของคุณยายจารย์ฯ ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ร่วมกัน โดยมีความตั้งใจจะนำพาคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน มาเยี่ยมชมศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย ในโอกาสต่อไปอีกด้วย

        ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวให้โอวาท โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  คุณครูคือผู้ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้เปิดประตูไขกุญแจคอยให้ความสว่าง ดังนั้นอาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่ทำแล้วได้บุญมาก เพราะว่าเป็นผู้ที่ให้วิชาความรู้ควบคู่คุณธรรมแก่ลูกศิษย์ ทำให้บุคคลธรรมดา ๆ กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล