สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายหนังสือธรรมะ 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายหนังสือธรรมะ 


670515_23.jpg

พุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม และทางก้าวหน้า 


670515_25.jpg

         เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม  ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม และทางก้าวหน้า ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยภายในงาน พระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนทุกท่านสวดวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์  ทั้งยังได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญในครั้งนี้  จากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพ ก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน, พิธีกล่าวถวายภัตตาหาร, พิธีกล่าวกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะ และ พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต 


670515_24.jpg

       และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจโดยย่อว่า “เป็นประเพณีทุกปีเมื่อใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาจะมีบุญพิเศษคือการถวายหนังสือธรรมมะ เนื่องจากการคณะสงฆ์กำหนดไว้ว่าหลังวันวิสาขบูชา จะเป็นการเปิดภาคเรียนนักเรียนบาลี และหนังสือที่เราได้ถวายวันนี้ มีอยู่ 3 ประเภท ประเภทแรกคือหนังสือ นักธรรมบาลีของการคณะสงฆ์ มีผู้ที่รับหนังสือที่เราถวาย โดยกลุ่มแรก จะเป็นกลุ่มของพระภิกษุสามเณร และสมาชิกที่วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เรียนนักธรรมบาลี ประโยค1-2 ถึง ประโยค 9 กลุ่มที่ 2 พระภิกษุสามเณรสมาชิกที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ กลุ่มที่ 3 คือสำนักเรียนที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยควันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม และกลุ่มที่ 4 คือวัดกัลยาณมิตรวัดเครือข่ายที่จะประสงค์ใช้หนังสือนักธรรมบาลีให้กับพระภิกษุสามเณร 4 กลุ่มนี้รวมประมาณ 7 พัน รูป หนังสือประเภทที่ 2 คือหนังสือมงคลชีวิตในโครการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในประเทศไทย และประเภทที่ 3 ในโครการสอบตอบปัญหาธรรมะเพื่อสันติภาพโลกหลักสูตรแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ การถวายหนังสือธรรมะนั้นคือเป็นการให้อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ของพระพุทธเจ้า เมื่อพระภิกษุสามเณร เยาวชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาธรรมะเกิดศรัทธาเลื่อมใสคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านใดมีศรัทธาบุญบารมีมากก็ออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณร ท่านเกิดมาเป็นกองเสบียงก็ได้อุปถัมภ์คุ้มจุนพระพุทธศาสนา เมื่อเกิดศรัทธาก็ได้ละเว้นอกุศลบาปทั้งปวง สั่งสมกุศลบุญให้ถึงพร้อม นี่ได้ชื่อว่าได้ให้อริยะทรัยพ์คือทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล