สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป 

UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป 


670515_29.jpg

สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก (UTEA) หรือ ยูเทีย ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

            การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกายไทเป กรุงนิวไทเป ประเทศไต้หวัน โดยพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจาตุวัฒน์ วงษ์จีน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการนี้มีพระมหาเถระ พระธรรมทูต จำนวน 50 รูปจากทั่วโลก เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ เกื้อกูลแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตใน UTEA (ยูเทีย) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน UTEA เพื่อสนองงานมหาเถรสมาคม และสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือประสานงานกับองค์กรพระพุทธศาสนา และหน่วนงานทางศาสนาอื่นๆ ให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก 


670515_27.jpg

          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการรับรองการสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก UTEA จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดไทยคิมแฮวิปัสสนา สาธารณรัฐเกาหลี, วัดภาวนาเกาสง ไต้หวัน, วัดสังวโรจงลี่ ไต้หวัน, วัดสุทธิวราราม ไต้หวัน และวัดพุทธารามซอนัน สาธารณรัฐเกาหลี 

       ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ประสบการณ์เผยแผ่ชาวท้องถิ่นของพระธรรมทูตในต่างแดน” โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่น, สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป, สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์, สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย สหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเชีย-แอฟริกา สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระธรรมทูตไปเผยแผ่เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ไปรักษาศรัทธา และปลูกศรัทธา ส่งเสริมการสร้างสันติภาพด้วยสันติธรรม เพราะพระธรรมทูตต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและวัฒนธรรมในท้องถิ่น พร้อมทำงานร่วมกันกับองค์กรในประเทศนั้นๆ เพื่อให้การขยายงานพระศาสนาดำเนินไปด้วยความราบรื่น


670515_28.jpg

         ทั้งนี้พระพรหมเสนาบดี ท่านประธานสงฆ์ ได้เป็นองค์ประธาน นำคณะพระมหาเถระ พระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 


670515_26.jpg

 

             สำหรับการประชุมครั้งนี้วัดพระธรรมกายไทเป โดยพระมหาธณัช เชฎฐธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยในไต้หวันให้การต้อนรับ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอีกด้วย


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล