สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


670515_33.jpg

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเผยเเผ่วิชชาธรรมกาย


670515_31.jpg

           พระอนันต์ ตโมนุโท (ดร.) เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรมงานบุญ ซึ่งพิธีภาคสายเป็นพิธีตักบาตร  โดยมีกัลยาณมิตรกัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ, กัลยาณมิตรชิโนบุ จิกายามะ และกัลยาณมิตรสงวน คาโต้ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนกัลยาณมิตรจินตนา ทาคาซิน่า เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญทิพยสุทธาโภชน์ ทิพยมาลาบุปผาสวรรค์ เเละทิพยผลาผล ก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลเเด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย โดยได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา เเละใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ในพิธีบูชาข้าวพระ 


670515_32.jpg

         จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเผยเเผ่วิชชาธรรมกาย เเละผ้าป่ากองบุญการศึกษา โดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเผยเเผ่วิชชาธรรมกาย ได้แก่กัลยาณมิตรสมพร นันทวงศ์ดวงศรี เเละกัลยาณมิตรสังวาลย์ ฉันทากร ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากองบุญการศึกษา ได้แก่กัลยาณมิตรสงวน คาโต้ เเละกัลยาณมิตรจิราภรณ์ คุเรฮะ นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสงวน คาโต้ และกัลยาณมิตรจิราภรณ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้รับฟังโอวาทจากประธานสงฆ์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงาม
 

670515_30.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล