สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ


670515_38.jpg

   วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธหลากหลายชนชาติในรัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567


670515_37.jpg

          งานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ VICTORIAN UNITED NATIONS DAY OF VESAK จัดขึ้น ณ Melbourne Town Hall ใจกลางมหานครเมลเบิร์น ซึ่งมีคณะสงฆ์ และภิกษุณี หลากหลายนิกาย ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน กว่าร้อยรูป และสาธุชนมาร่วมงานนับพันคน โดยทุกท่านได้ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์  ภิกษุณี จากทุกชาติทุกนิกาย 


670515_36.jpg

         ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมขบวนอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรางค์ประสูติ และ ปรางค์ตรัสรู้ เคลื่อนผ่านใจกลางมหานครเมลเบิร์น ในขบวนประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรพุทธจากชาติต่างๆที่อาศัยในรัฐวิคทอเรีย  ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลสู่ใจมหาชนจำนวนมาก ในขบวนมีการแสดงวัฒนธรรมของชาวพุทธเชื้อชาติต่างๆ

 
670515_39.jpg

      จากนั้นเวลา 13.45 น ณ Melbourne Town Hall เป็นพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุโดยตัวแทนคณะสงฆ์ทุกนิกาย และการสวดมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก โดยคณะสงฆ์เถรวาท มหายาน และ วัชรยาน ทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา จากนั้นเป็นการอ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย และการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมลเบิร์น และภายในงานยังได้รับเกียรติจากตัวแทนจากศาสนาอื่นๆ มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์อวยพรให้แก่ชุมชนชาวพุทธอีกด้วย


670515_35.jpg

        จากนั้นพระครูภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา พร้อมกับอธิษฐานจิตเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก และภายในงานยังมีการสาธยายธรรมหัวข้อมงคลสูตรเป็นภาษาบาลีและภาษาอังกฤษของกลุ่มเยาวชนจากองค์พุทธต่างๆ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล