สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

670515_49.jpg

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


670515_53.jpg

            กัลยาณมิตรทิพย์ศิริณ อินทกนก ได้กล่าวทักทายชาวท้องถิ่นระหว่างรอพระอาจารย์ จากนั้นพระไมเคิล วีระธัมโม ได้เทศน์เกี่ยวกับวิธีการนำสมาธิมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเครียดในการดำเนินชีวิตแก่ชาวท้องถิ่น ก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกัน


670515_51.jpg

          ต่อมาพระนิค สนฺตจิตโต ได้เทศน์เกี่ยวกับการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดาเนื่องในวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่ชาวท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัด จำนวน 56 ท่าน 

670515_50.jpg

670515_52.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล