สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมสอบธรรมสนามหลวง

                             

       

 

     

 

       เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสงฆ์จาก ๒๒ วัด ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กว่า ๖๐๐ รูป ร่วมสอบธรรมสนามหลวงชั้นโทและเอก ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย การสอบครั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง มาเป็นประธานในพิธี โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ และพระครูสมุห์สุวิทย์ สุวิชฺชาโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับ