สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ALOKO จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง ภาษาและพุทธศาสนา

ALOKO จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง ภาษาและพุทธศาสนา

670516_04.jpg

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์อาโลโกได้จัดงานเสวนา หัวข้อเรื่อง ภาษาและพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


670516_06.jpg

      การบรรยายมีครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษาที่เก็บรักษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ภาษาบาลี สันสกฤต รวมถึงภาษาอื่น ๆ เช่น คานธารี ซึ่งวิทยากรได้ขยายความเปรียบเทียบไว้ว่า ภาษาที่หลากหลายเปรียบเหมือนกับกล่องยาที่ทำหน้าที่รักษาคุณภาพของยาคือคำสอน เนื้อแท้จึงอยู่ที่ตัวยาไม่ใช่กล่องของยา ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกและแง่มุมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้


670516_05.jpg

     การบรรยายดำเนินไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานี้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

     สามารถรับชมการบรรยายได้ย้อนหลังได้ที่ช่องทางเพจเฟสบุ๊คศูนย์การแปลและวิจัยพุทธศาสนา Āloko https://fb.watch/s17WOCFV32/?mibextid=ZbWKwL

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล