สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์โครงการอุปสมบทบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม 

คณะสงฆ์โครงการอุปสมบทบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม 


670516_10.jpg

     คณะสงฆ์ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ได้ออกบิณฑบาต เพื่อโปรดญาติโยม ณ หมู่บ้านบ้านเเก่ง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


670516_12.jpg

    พระภิกษุในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ได้ออกบิณฑบาตร่วมกับคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือ เพื่อโปรดญาติโยม ณ หมู่บ้านบ้านเเก่ง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีชาวบ้าน ร้านตลาดมาร่วมใส่บาตรตลอดเส้นทางที่คณะสงฆ์เดินผ่าน ซึ่งการออกบิณฑบาตในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในบทฝึกของการอบรมในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโยในเรื่องของเสขียวัตรของพระภิกษุบวชใหม่ เพื่อฝึกการเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมและทำให้ญาติโยมมีโอกาสได้ใส่บาตรกับพระบวชใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ที่สุด และยังได้ขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจ ใจจะผ่องใสขึ้นเรื่อยๆความรวยก็มีโอกาสได้ช่องส่งผล ซึ่งเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมของปู่ย่าตายาย ที่ได้กล่าวบอกลูกหลานเอาไว้ว่า วันไหนไม่ได้ทำทานวันนั้นไม่ให้ออกจากบ้าน เพื่อให้ลูกหลานมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง จึงถือได้ว่าบรรพบุรุษได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และได้สั่งสอนให้ลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติตาม จนกลายเป็นอริยประพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ทำให้รักษาอายุพระพุทธศาสนา เพราะพระภิกษุดำรงชีวิตด้วยข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมใส่บาต ส่วนญาติโยมก็อาศัยพระในการช่วยขัดเกลานิสัยให้เป็นคนดี มีศีลธรรมเพราะการเป็นคนดีเป็นการปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ ทำให้พุทธบริษัทสี่ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาจึงขับเคลื่อนไป จากอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

670516_11.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล