สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น One day Retreat  

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น One day Retreat  


670527_09.jpg

  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รับกิจนิมนต์เพื่อนำปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น ในโครงการOne day Retreat 

 

670527_10.jpg

670527_11.jpg

          กัลยาณมิตรSimon Mahony และ กัลยาณมิตรดวงกมล ทานุ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ มานำปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น โดยเปิดบ้านกัลยาณมิตร เพื่อจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น  One day Retreat  ซึ่งวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมีชาวท้องถิ่นมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 14 คน โดยมีคนใหม่ 4 คน โดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการและประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจำวัน


670527_13.jpg

          นอกจากนี้ยังได้นำชาวท้องถิ่นเดิน Relax ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อหาอารมณ์สบายก่อนที่จะได้กลับมานั่งสมาธิกันต่อในภาคบ่าย เพื่อเรียนรู้ถึงประสบการณ์ภายใน โดยให้ฝึกสังเกตว่าตนเองนั้นพัฒนาขึ้นไหมและต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งสมาธิ จากนั้นก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้ให้ธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งภายหลังจบโครงการชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมร่วมกับเพื่อนๆ  และจะนำสิ่งที่ประทับใจจาการฝึกในวันนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 

670527_12.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล