สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายสังฆทาน ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

        

    

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระ ภิกษุ ๒๘๖ วัด ครั้งที่ ๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ภาคสายมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๓๕ จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทาน ๒๘๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้