สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันวิสาขบูชา


670527_29.jpg

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน มาร่วมงานบุญจำนวนมาก

       ทันทีที่ใจสัมผัสกับองค์พระภายใน  ใจก็รู้สึกได้ในทันทีถึงความสุข  ความปีติ ได้เอิบอาบ ซึมซาบเติมเต็ม สวมซ้อนร้อยใส้แผ่ขยายไปทั่วสรรภางกาย   ความรักเคารพ  เทิดทูลบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้น  การตอบแทนพระคุณจึงเริ่มขึ้นในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี 

     โดยเริ่มด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล ทุกท่าต่างสวมชุดขาว ยกอาหารตักบาตรเหนือเศียรเกล้า  อธิษฐานจิตถวายทานเพื่อละความตระหนี่ให้ออกไปจากกาย วาจา ใจ แล้วบรรจงใส่บาตรแด่หมู่สงฆ์  ผู้ทรงศีลาจารวัตรอันแสนงดงาม


670527_28.jpg

     จากนั้นพุทธศาสนิกชนก็ได้พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนทุกท่านประพฤติปฏิบัติธรรม ตอกย้ำหนทางสายกลาง ผ่านสัญญาณเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งเสียงของหลวงพ่อได้นำใจของลูกๆไปผูกไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเข้าสู่องค์พระภายใน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และเป็นวัตถุประสงค์หลักของพระพุทธองค์ ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำทุกท่านกล่าวคำภวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

     ภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต  ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งพิธีอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อมุ่งหมายยอยกพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรมั่นคงสืบไป โดยภายในงานสามเณรผู้ปรารภเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา ตั้งความปรารถนาแท้ จะอยู่ในเพศบรรพชิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่   มีจำนวนถึง11 รูป ซึ่งแต่ละรูปได้ครองตนบนเส้นทางอริยะ เส้นทางการดำเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ เช่น นอนอย่างมีศิลปะ เรียกจำวัตร,รับประทานอย่างมีศิลปะเรียกว่าขบฉัน เป็นต้น  ดำรงตนเยี่ยงนี้เรื่อยมา จนสัญญาณแห่งความเป็นพระภิกษุมาถึง จึงตั้งใจบวชให้พระพุทธศาสนาได้พึ่งและเป็นที่พึ่งให้แก่บิดา มารดาต่อไป


670527_26.jpg

    ภาคค่ำพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ย่ำเท้าเข้าบริเวณลานธรรม ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ จุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นประทีปมงคลดวงต่างๆก็ได้ถูกจุดจนทั่วลานธรรม  เต็มพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อบูชาพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย และมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคน เป็นวัตถุประสงค์ตรง วัตถุประสงค์เดียวที่พระพุทธเจ้าอยากให้เราเข้าถึง จากนั้นหลวงพ่อธัมมชโยเมตตาตอกย้ำความสำคัญของวันนี้ผ่านเสียงนำนั่งสมาธิของท่าน ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจฟังและน้อมใจตามเพื่อการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันสุงสุดผ่านความรัก ความกตัญญูที่มีต่อพระองค์ท่าน


670527_25.jpg

 ก่อนที่ทุกคนจะเข้าสู่การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อหวนรำลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาประทานบทสวดนี้แก่พระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ผู้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า หากแม้นว่าใครปรารถนาพระโพธิญาณ หากแม้นได้ฟังบทสวดนี้ ตรองตามบทสวดนี้ ก็จะเข้าสู่บทสวดนี้ และเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ในที่สุด  เหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะที่ท่านเข้าถึง ซึ่งวัดพระธรรมกายได้แผ่ขยายบทสวดนี้ไปจนถึง 6,4000,000 จบ จนได้มาฉลองชัยชิตังเมกันในวันนี้  ความรักอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์นั้น เกิดขึ้นกับพวกเราได้ไม่ยาก เพียงแค่เราปรารถนาเปิดใจให้พระองค์ท่านเพียง 1 ก้าวและอีก 99 ก้าว พระพุทธองค์ก็จะทรงมาหาเราเอง  แล้วความสุข ความสำเร็จ ความสมปรารถนาก็จะเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้าเกินรอ
 

670527_24.jpg

670527_27.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล