สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Bisley Primary School นิมนต์พระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอน ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา

Bisley Primary School นิมนต์พระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอน ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา


670531_01.jpg

     พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รับนิมนต์จากโรงเรียนประถมศึกษาบิสรีย์   ให้ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียน

        ณ โรงเรียนประถมศึกษาบิสรีย์   (Bisley Primary School) พระพิศิษฐ์   จิตฺตสุทฺโธ  จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รับนิมนต์จากโรงเรียนให้ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ 6  รวมทั้งคณะครู จำนวน 45 คน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นหลังจากที่นักเรียนได้ทำการสอบเสร็จแล้ว จึงเป็นช่วงผ่อนคลายให้กับเด็กๆในวันนั้น โดยทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ซึ่งท่านได้สอนความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับเรื่อง ทาน ศีล และภาวนา นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำสมาธิเบื้องต้น ก่อนที่จะให้เด็กๆได้ทดลองนั่งสมาธิประมาณ 10 นาที โดยทุกคนต่างได้รับความสบาย และมีความสุข


670531_02.jpg

     ส่วนในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ถามตอบปัญหาที่สงสัยเกี่ยวกับการพระพุทธศาสนา และการฝึกสมาธิ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กๆ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนนี้อยู่ไม่ไกลจากวัด เด็กบางคนผู้ปกครองเคยพาวัดแล้ว ทำให้มีความคุ้นเคยกับพระอาจารย์ และการนั่งสมาธิเป็นอย่างดี
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล