สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป


670531_11.jpg

     วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีปและพิธีเวียนประทักษิณ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา

      พิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยพิธีบุพเปตพลี โดยพระมหากิตติฤทธิ์ อิทฺธิญาโณ  ท่านประธานสงฆ์ ได้นำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ส่วนสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุล ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายมตกภัตตาหารเป็นสังฆทาน ,พิธีกล่าวถวายพระบรมสารีริกธาตุ ,และพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป  พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ  และถวายภัตตาหารเพลร่วมกัน ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ แม่น้ำโยโดคาวะ 


670531_13.jpg

       ต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีคณะประธานเอกคณะที่ 1 คือ กัลยาณมิตรเยาวลักษณ์ มาสุดะ และกัลยาณมิตรชาลิสา เจนไร่ ส่วนคณะประธานเอกคณะที่ 2 คือ กัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญ นิชิ โอกะ และกัลยาณมิตรชฎารัตน์ คาโต้  ได้เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อเข้าสู่พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่กลางพิธี พร้อมด้วยคณะประธานรองทั้ง 12 คณะ จากนั้นกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์ มาสุดะ และกัลยาณมิตรชาลิสา เจนไร่ เป็นประธานจุดเทียนธูปที่หน้าแท่นบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนที่ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน


670531_12.jpg

      ทั้งยังได้ประกอบพิธีจุดวิสาขประทีป โดยมีคณะประธาน 4 คณะ ดังนี้กัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า,กัลยาณมิตรชฎารัตน์ คาโต้,กัลยาณมิตรแก้วตา,กัลยาณมิตรทาเคชิ สุมิดะ และกัลยาณมิตรสมคิด โคดะ ได้ร่วมกันจุดโคมวิสาขประทีป ร่วมกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณและอธิษฐานจิตร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และทุกท่านต่างก็มีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร่วมกันในครั้งนี้
 

670531_14.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล