สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีจุดวิสาขประทีป และพิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 22 ปี

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีจุดวิสาขประทีป และพิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 22 ปี


670531_18.jpg

วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีป และพิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 22 ปี วัดพระธรรมกายนางาโน่


670531_17.jpg

       สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรศรีไสว การะเกตุ, กัลยาณมิตรวรรณา พันมาก และ กัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ยังมีพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายแก้วใส, และพิธีอัญเชิญรัตนบุปผา ส่วนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรวรรษิดา ซากาตะ, กัลยาณมิตรศศิประภา ทานากะ  และ กัลยาณมิตรปราณี ซากาตะ เป็นผู้อัญเชิญถวาย จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์


670531_15.jpg

       ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่า ฉลองครบรอบ 22 ปี วัดพระธรรมกายนางาโน่ โดยผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิหงิ ซึ่งเป็นอุโบสถหลังแรกของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่น โดยประธานผ้าป่า มี 2 ท่าน คือ กัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ และ กัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรพิมพรรณ โจวโนะ และ กัลยาณมิตรกมลทิพย์ ทาคามิซาว่า เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปิดแผ่นทองลูกนิมิต ทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์


670531_16.jpg

    จากนั้นเป็นพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมี กัลยาณมิตรกมลทิพย์ ทาคามิซาว่า เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีจุดวิสาขประทีป โดยมีประธานเอกพิเศษ 2 คณะ โดยคณะที่ 1 กัลยาณมิตรวรรษิดาซาคาตะ, กัลยาณมิตรศศิประภา ทานากะ และกัลยาณมิตรปราณี ซาคาตะ ส่วนคณะที่ 2 ได้แก่กัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล และกัลยาณมิตรยุพิน คำหล้า ได้จุดวิสาขประทีปเป็นปฐมเริ่ม ตามด้วยประธานรองก็ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีป พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนเวียนประทักษิณ พร้อมกับสวดมนต์บทอิติปิโส ส่วนช่วงท้ายได้กล่าวคำอธิษฐานจิต ตามเสียงของหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล