สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา


670531_21.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน ก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2567


670531_22.jpg

         พระมหาธเนศ ฐานรโต เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และศีล 8 จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง    ทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ ซึ่งท่านได้เทศน์ 3 ภาษา คือภาษาไทย จีน และอังกฤษ เพื่อให้คนที่มาได้เข้าใจธรรมะและกิจกรรมการบูชาธรรมในครั้งนี้


670531_20.jpg

     ส่วนช่วงค่ำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยครั้งนี้มีทั้งชาวไทย,ชาวจีน และชาวศรีลังกา ที่มาทำงานในประเทศบรูไน ได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน ซึ่งทุกคนต่างมีความสุขใจที่ได้มาร่วมรำลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันเลิศ

670531_19.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล