สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายร่วมงาน General Conference ครั้งที่ ๑๖

 

 

    

 

         เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๖ ขององค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFBY) ร่วมกับผู้แทนจาก ๑๕ ประเทศ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา การประชุมครั้งนี้มีการสรุปผลกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนในระดับนานาชาติ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งนพ.พรชัย พิญญพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานองค์กรยุวพุทธ-ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก