สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีจุดวิสาขประทีป

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีจุดวิสาขประทีป


670531_30.jpg

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีปและพิธีเวียนประทักษิณ เนื่องในวันวิสาขบูชา


670531_29.jpg

     พระมหาศิริกรชัย กิตฺติเมโธ ท่านประธานสงฆ์ ได้จุดไฟวิสาขฤกษ์และนำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย โดยมีกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 


670531_28.jpg

      จากนั้นเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ และกัลยาณมิตรอิสระพงศ์ สามหมอ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวเชิญประธานโคมเอกพิเศษสุด จุดวิสาขประทีป   ต่อด้วยคณะเจ้าภาพทุกท่าน ก็ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีป และอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ทั้งยังได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ รอบองค์พระธรรมกาย 3 รอบ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ
 

670531_27.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล