สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา


670531_32.jpg

    วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งจุดวิสาขประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


670531_33.jpg

   ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และ นั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่คณะประธานวิสาขประทีปโคมเอก และ ประธานวิสาขประทีปโคมรอง จะได้จุดวิสาขประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นกัลยาณมิตรดวงเดือน ลิมปานนท์ – กัลยาณมิตรศุณัฎฐ์ชญา ไชยรัตนะ และ กัลยาณมิตรเกล็ดแก้ว ทรงยุติธรรม ได้นำกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป และ กล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้คณะประธานวิสาขประทีปโคมเอก และ ประธานวิสาขประทีปโคมรอง ก็ได้น้อมถวายโคมวิสาขประทีปแด่คณะสงฆ์  ส่วนกัลยาณมิตรจำเนียร เฮ่งซุ้น และ กัลยาณมิตรทองแวว โตพิทักษ์ ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  พร้อมทั้งน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


670531_34.jpg

     และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกในครั้งนี้  


670531_31.jpg

     นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้นำทุกท่านเวียนประทักษิณ เพื่อให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพระพุทธศาสนา และชาวพุทธ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล