สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมวิสาขบูชา


670531_38.jpg

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้จัดกิจกรรมวิสาขบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสั่งสมบุญกว่า 500 คน


670531_37.jpg

     วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันที่สว่างที่สุด รุ่งโรจน์ที่สุดกว่าวันไหนๆเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น นั่นคือวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทรงนำความสว่างมาสู่ใจกลางเวไนยสัตว์ ทุกคำสอนหากประพฤติตาม สามารถปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ได้เลยทีเดียว หากทำด้วยจิตเลื่อมใส  ดังเช่นพุทธศนิกชนที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์  ผู้ซาบซึ้งใจในคำสอนของพระพุทธองค์ ได้เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขบูชานี้กว่า 500 คน  ณ วัดพระธรรมกาย กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายในงานเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตร พุทธศาสนิกชนต่างน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศแด่หมู่สงฆ์อันประเสริฐด้วยจิตเลื่อมใสเพื่อละความตระหนี่ออกจากใจ


670531_36.jpg

     ต่อมาเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเพื่อสร้างความเบิกบานในการมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่า โดยได้รับความเมตตาจากประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย ทุกท่านต่างมีจิตที่ผ่องใสเพราะได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาสั่งสมตั้งแต่เช้า จากนั้นกัลยาณมิตรตัน เทียน เหรียญ ท่านประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมกันนี้คณะสาธุชนก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป่า

 
670531_35.jpg

     จากนั้นเข้าสู่พิธีจุดวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรตัน เทียน เหรียญ เป็นประธานจุดความสว่างในครั้งนี้ ก่อนที่สว่างไสวจะเต็มพื้นที่ ท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกก่อนแล้วส่งต่อความสว่างนี้ไปยังพุทธศาสนิกชนต่อไป ต่อมาท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันเดินเวียนประทักษิณ พร้อมทั้งสวดอิติปิโสจำนวน 3 จบ ซึ่งทุกพิธีกรรมล้วนเกิดความปรารถนาแท้ที่จะตอบแทนคุณ โดยการบูชาคุณ ด้วยการปฏิบัติบูชา แก่บุคคลที่ควรบูชาอย่างสูงสุดดั่งเช่นพระพุทธองค์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล