สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวิสาขบูชานานาชาติ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวิสาขบูชานานาชาติ


670531_39.jpg

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ก็ได้จัดงานบุญวิสาขบูชานานาชาติ


670531_42.jpg

        คณะสงฆ์ทั้ง 126 รูป ได้แปรแถวเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างาม ผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ปรากฎแก่สายตาชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้สร้างความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างมาก จากนั้นพระเดชพระคุณพระราชวัชรวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมฤกษ์ และนำบูชาพระรัตนตรัย ส่วนพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ได้กล่าวเปิดงานเป็นภาษาไทย และพระเดชพระคุณพระราชวัชรวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษ 


670531_41.jpg

       จากนั้นแขกผู้มีเกียรติ คือ ด๊อกเตอร์เอเลน ดอเทอตี้  ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง การทำสมาธิช่วยโลกปัจจุบันได้อย่างไร (How does meditation help today’s world) ส่วน กัลยาณมิตรคริสติน้า ครุซ มาดริด ได้พูดสุนทรพจน์ขอบคุณวัดพระธรรมกาย,และ ศาสนาพุทธ ที่สอนเรื่องความสงบด้วยสมาธิ ซึ่งตนเองได้ทุ่มเทชีวิตและเสียสละ  ในการทำหน้าที่มอบความสุข และสันติสุขให้กับบ้านเมือง และประเทศชาติ รวมทั้งคนที่ไม่รู้จัก ให้รู้จักกับการทำการสมาธิ จากนั้นพระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ เปรียญธรรม  9 ประโยค (ดร.) รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้มอบของที่ระลึกกับแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติในครั้งนี้


670531_43.jpg

         จากนั้นเป็นพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยคณะสงฆ์นานาชาติ คือพระผู้แทนวัดชีไหน จากนิกายมหายาน, พระผู้แทนจากวัดเดียว งื้อ จากนิกายมหายาน และคณะสงฆ์จากนิกายเถรวาท ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีของถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 126 รูป  ซึ่งท่านประธาน รองประธาน แขกผู้มีเกียรติ และสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์กันด้วยความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณ 3 รอบ และจุดโคมวิสาขประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญ ทุกท่านต่างยิ้มแย้ม และปลื้มปีติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันวิสาขบูชาในครั้งนี้ 
 

670531_40.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล