สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีจุดวิสาขประทีป

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีจุดวิสาขประทีป


670531_45.jpg

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ เนื่องในวันวิสาขบูชา


670531_46.jpg

     พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนจุดโคมวิสาขฤกษ์ และนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระไมเคิล วีระธัมโม ได้กล่าวเกริ่นนำถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้แก่ชาวท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น และนำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขฤกษ์ โดยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน ร่วมกันกล่าวตามเสียงนำของหลวงพ่อธัมมชโย


670531_44.jpg

     ต่อมาเป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีป โดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศ ได้จุดโคมวิสาขประทีปเป็นปฐมเริ่ม ก่อนที่คณะประธานโคมเอกพิเศษสุด คือ กัลยาณมิตรนที-กัลยาณมิตรแดนธีระ ตั้งพิสุทธิพงษา, กัลยาณมิตรอรุณวรรณ-กัลยาณมิตรไบรอัน กัลยาณมิตรแมททิว-กัลยาณมิตรแคทเทอรีน กัลยาณมิตรภัควรรณ-กัลยาณมิตรบอนนี่ และกัลยาณมิตรนัทวรรณ แม็กเวินส์ รวมถึงประธานโคมเอกพิเศษทุกคณะ และสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงาน จะได้ทำการจุดโคมวิสาขประทีป สร้างความสว่างไสวไปทั้งห้องปฏิบัติธรรม พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต 


670531_47.jpg

     จากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระธรรมกาย จำนวน 3 รอบ  เพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา นอกจากนี้สาธุชนทุกท่านยังได้รวมใจจุดประทีปแปรอักษรเพื่อน้อมนำเป็นประทีปธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล