สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดงานบุญวันวิสาขบูชา


670531_62.jpg

     วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


670531_61.jpg

   คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น ได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยทางวัดได้เปิดให้สาธุชนได้รับชมนิทรรศการพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้า ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ เพื่อจะได้น้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน


670531_60.jpg

     จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ทั้งยังได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีป และได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนประทักษิณด้วยความปีติในบุญ เพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และระลึกถึงหลักธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันไม่มีประมาณของพระองค์ที่ได้นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์และพบหนทางแห่งพระนิพพาน.

670531_63.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล