สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

   

     

 

        เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวอเมริกัน โดยมีประเด็นสำคัญ ๓ ประเด็น คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวอเมริกัน การพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนพระพุทธศาสนา การพัฒนาการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาในสหรัฐอเมริกา การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีกงสุลประจำนครลอสแองเจลิสให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน