สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


670604_02.jpg

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญต่าง ๆเพื่องานพระพุทธศาสนา


670604_03.jpg

          พระมหานันทวัฒน์ วฑฺฒนปาโล ท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตานำลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายเทนเนสซี สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย ผ่านระบบซูมที่ออนไลน์มาจากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้ว ก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแก่คุณแม่สมคิด พลับสุขขี


670604_01.jpg

        จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่าง ๆ ดังนี้ พิธีกล่าวคำถวายหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับธรรมชัย โดยประธานนำกล่าวคำถวาย ได้แก่ กัลยาณมิตรจันทนา พี ซองเกอร์ และกัลยาณมิตรสุดา ปัญญาลา ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานนำกล่าวคำถวาย  ได้แก่ กัลยาณมิตรทองยศ, กัลยาณมิตรวาสนา คำวงศ์สา, กัลยาณมิตรซินดี้, กัลยาณมิตรสก็อต วิทเกอร์, และกัลยาณมิตรจอมศรี หลวงประเสริฐ จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้พร้อมใจกันน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระเจริญชัย นวคุโณ  เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการสั่งสมบุญสร้างบารมี
 

670604_04.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล