สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ


670604_06.jpg

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีมุทิตาพระมหาอุปสมบทอุทิศชีวิต

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน  ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส หยุดนิ่ง เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระ ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน  เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกัน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ยังได้ร่วมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2567  ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทาน ยังความปลาบปลื้มปีติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้


670604_05.jpg

         ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อกลั่นกาย วาจา และใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ทั้งยังได้อ่านทบทวนโอวาท ในเรื่องกระแสบุญและกระแสบาป เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญ และสร้างบารมี จากนั้นจึงเป็นพิธีมุทิตาพระมหาอุปสมบทอุทิศชีวิต จำนวน 11 รูป โดยภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำปวารณา ขอเป็นไวยาวัจกร  ซึ่งเป็นการกล่าวคำวาจาเพื่อขอประสงค์ที่จะขออุปัฏฐากบำรุง สนับสนุนพระสงฆ์ ในเรื่องสิ่งของต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภค เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปได้ปฏิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างปลอดกังวล   ซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร,พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีกล่าวคำอธิฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายผ้าไตรและไทยธรรมแด่คณะพระมหาบวชอุทิศชีวิต ทั้ง 11 รูป และในโอกาสนี้ผู้แทนพระภิกษุบวชอุทิศชีวิต ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร จากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระภิกษุบวชอุทิศชีวิต ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน เพราะพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทุกรูปได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองมาเป็นเวลายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด เพราะชีวิตสมณะนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่ง เป็นเพศภาวะที่ประเสริฐ และมีโอกาสได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นผ้าสีสุดท้ายของผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร     
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล