สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่ และน้ำดื่ม แก่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจ.ปทุมธานี 

วัดพระธรรมกาย ส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่ และน้ำดื่ม แก่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจ.ปทุมธานี 


670604_08.jpg

        วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง พร้อมด้วยอาหารว่าง และน้ำดื่ม 500 ชุด ให้กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี 


670604_07.jpg

       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง พร้อมด้วยอาหารว่าง และน้ำดื่ม จำนวน500 ชุด ให้กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและทำความสะอาดบริเวณวัดกลางคลองสาม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี ขอขอบคุณวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ที่ให้ความอนุเคราะห์อาหารกล่อง อาหารว่าง และน้ำดื่ม มา ณ โอกาสนี้

670604_09.jpg


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล