สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น CANDLELIGHT MEDITATION & VIGIL

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น CANDLELIGHT MEDITATION & VIGIL


670604_15.jpg

ชาวอเมริกันได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมท่ามกลางแสงเทียน ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


670604_17.jpg

       โดยภายในงานชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งได้รับประทีปดอกบัวจากเจ้าหน้าที่และเข้านั่งประจำพื้นที่ โดยในบริเวณลานธรรมจะมีโต๊ะสำหรับเขียนชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งสามารถตั้งกรอบรูปของบรรพบุรุษ เพื่อจะได้ร่วมกันแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ จากนั้นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ได้จุดโคมประทีปเอกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพระอาจารย์ไมเคิล วีรธมฺโม ได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ก่อนที่กัลยาณมิตร Panyavee Khan จะได้เชิญชวนให้เหล่าอาสาสมัครชาวท้องถิ่น ร่วมกันส่งต่อเทียน เพื่อเป็นการส่งต่อความสว่างไปยังประทีปของแต่ละคนจนสว่างไสวไปทั่วลานธรรม พร้อมทั้งจุดประทีปแปรอักษรคำว่า PEACE ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสันติสุขที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกท่านด้วย พร้อมกันนี้ชาวท้องถิ่นก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันท่ามกลางแสงเทียน และได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ตามเสียงนำจากพระอาจารย์ไมเคิล วีรธมฺโม จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแผ่เมตตา พร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกท่านไปลอยประทีป เพื่อส่งความปรารถนาดีให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลก


670604_14.jpg

           ซึ่งชาวท้องถิ่นที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งสถานที่ บรรยากาศภายในงาน การดูแลต้อนรับจากเจ้าของบ้าน เจ้าของวัดทุกท่าน ที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง หลายท่านพึ่งได้มาฝึกสมาธิเป็นครั้งแรก แต่ก็สามารถสัมผัสถึงความสุขสงบภายใน และหลายๆ ท่านมีความตั้งใจจะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียอีก ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในทุกๆ วันพุธและวันอาทิตย์ ให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจำอีกด้วย
 

670604_16.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล