สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มอบอาหารและเครื่องดื่ม สนับสนุนจัดกิจกรรมสวนสนุกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

วัดพระธรรมกาย มอบอาหารและเครื่องดื่ม สนับสนุนจัดกิจกรรมสวนสนุกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 


670612_13.jpg

       วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง พร้อมด้วยอาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับชมรมอาสามาสร้างสุข และสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อจัดกิจกรรม "สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ"  ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี


670612_11.jpg

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศาลามหาทานบารมี โรงครัว71 ปี วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง พร้อมด้วยอาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับชมรมอาสามาสร้างสุข และสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" (English Is all around Festival X ท่าโขลง Land)  ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่เด็กเยาวชนอายุตั้งแต่ 7-13 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง  โดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสวนสนุกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยนายมนตรี สุขสมกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3


670612_09.jpg

         ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมกลุ่มเวียนฐาน และช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตที่สำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหา การเป็นผู้สื่อสารที่ดี และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยภายในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
 

670612_12.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล