สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประเทศบาห์เรน

 

            

 

           เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรนจัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินเพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ครบ ๑๐๑ ปี งานบุญครั้งนี้มีสาธุชนทั้งชาวไทย อินเดีย ศรีลังกา และบังคลาเทศ เดินทางไปร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายสลากภัตร พิธีทอดผ้าป่า และพิธีถวายภัตตาหาร