สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


670613_09.jpg

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด
 

670613_08.jpg

      คณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ,บทรัตนสูตร และบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรรัฐ ,กัลยาณมิตรเพยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายสุคันธมาลา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด และกัลยาณมิตรบัวทอง  ศรีจันทวารวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรพูนพิไล บัมการ์ดเนอร์ และกัลยาณมิตรทองใส พารา  เมื่อถึงเวลาสว่าง คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานีGBN


670613_07.jpg

     จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรทองใส พารา และกัลยาณมิตร Richart Kaiser (ริชาร์ด ไกเซอร์) เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์  โดยมีประธานบุญพิธี คือ ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ ,พิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย โดยประธานบุญพิธีคือ กัลยาณมิตรทองใส พารา และกัลยาณมิตรนงนุช พูนสวรรค์ ส่วนพิธีถวายลูกนิมิตมหาสมบัติ ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถ บูชาธรรม   80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ณ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี โดยประธานบุญพิธี คือ ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชน ก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม โดยต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มและปีติใจที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้
 

670613_06.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล