สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


670613_11.jpg

วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีถวายคิลานเภสัช


670613_12.jpg

        พระไพบูลย์ ธมฺมวโร ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ทั้งยังได้ส่งมอบโคมประทีปให้แก่ผู้แทนคณะเจ้าภาพ เพื่อร่วมจุดโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยบุปผา ประธานนำกล่าวคำถวาย ได้แก่ กัลยาณมิตรดวงมาลา   พิลาวรรณ และกัลยาณมิตรต่วน วงค์ทอง, ส่วนพิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระ  ประธานนำกล่าวคำถวาย ได้แก่ กัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช  และกัลยาณมิตรแสงเพชร มณีราช   


670613_13.jpg

       พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน แม้ว่าทุกท่านจะอยู่ต่างแดน แต่ก็ไม่เคยห่างไกลจากการสร้างบุญ สร้างบารมี ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องทุกเดือน        


670613_10.jpg

      นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด ประธานนำกล่าวคำถวาย ได้แก่ กัลยาณมิตรพิมธิดา จันทร์แจ่ม และกัลยาณมิตรวารุฒน์ กล่ำเสือ, พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช ประธานนำกล่าวคำถวาย ได้แก่ กัลยาณมิตรสุภาภรณ์   พันธ์พิบูลย์  และกัลยาณมิตรคำใส วรจิตร  ส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องตัดหญ้า ประธานนำกล่าวคำถวาย ได้แก่กัลยาณมิตรหนูพร เรเยส และกัลยาณมิตรอมรา สุนทรพงศ์  พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้อัญเชิญผ้าไตรวางบนแท่นพิจารณาผ้าป่า ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ทั้งยังได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นคณะสงฆ์ให้พร ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันกรวดน้ำ รับพรพระ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกคน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล