สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบจานดาวธรรมแด่โรงเรียนภาคใต้

     

 

 

        มอบจานดาวธรรมแด่โรงเรียนภาคใต้ เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ทีมงานกัลยาณมิตรภาคนครหลวง ๓ ภาค ๘ และครอบครัวแซ่เลี่ยว มอบจานดาวธรรมให้กับโรงเรียนและโรงเรียนปริยัติธรรม ในภาคใต้ ๖ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง อ.เมือง โรงเรียนวัดถ้ำทองพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน กิ่งอ.ช้างกลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ้ำกบ อ.เขาพนม และโรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมีพระอธิการประหยัด วุธปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสระเรียง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรกว่า ๑๐๐ รูป