สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คำอธิษฐานจิตจิตถวายหลังคา..

คำอธิษฐานจิตถวายหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม(ไม่เป็นทางการ เหมาะสำหรับอธิษฐานเอง หรือ นึกถึงบุญ)

            ด้วยบุญกุศล... ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย.... ได้สร้างบุญใหญ่...ได้ถวายหลังคา... อาคารปฏิบัติธรรม..เป็นมหาสังฆทานในครั้งนี้
ขอบุญนี้.... จง.ดลบันดาลให้….. ข้าพเจ้าทั้งหลาย....... มีชีวิตรุ่งเรืองราบรื่น….....มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง…... มีกำลังใจอันเข้มแข็ง......เอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย.........ได้อย่างง่ายดาย.... ขอบุญนี้.... จงเป็นเกราะป้องกันคุ้มภัย ...ไม่ให้มากล้ำกราย….ให้ถึงพร้อมด้วย…...รูปสมบัติ…….. ทรัพย์สมบัติ... คุณสมบัติ.... บริวารสมบัติ.....ลาภยศ ....สรรเสริญสุข..... มรรคผลนิพพาน..ตลอดกาลยาวนาน....จะเหยียบย่างไปที่ไหน.... ให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญ.... ด้วยไมตรีอย่างดียิ่ง ..จะก้าวย่ำไปที่ใด......
ให้มีแต่มหาโชคมหาลาภ... บังเกิดขึ้นตลอดทาง........มีสวัสดิภาพปลอดภัย…... สามารถสร้างบารมีได้……... อย่างสะดวกสบาย
ขอความปรารถนาทั้งปวง.. ของข้าพเจ้าทั้งหลาย... จงเป็นผลสำเร็จ.... และติดตามตัวไป... ทุกภพทุกชาติ.. ตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานเทอญ
นิพพานะปัจจะโยโหตุ