สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน

 

พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน

 

พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน

         เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายกองทุนแสงสว่าง และถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสามเณรที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ที่บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาส     วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมในครั้งนี้มีสาธุชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก