สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีไหว้ครูนักเรียนธรรมศึกษา วัดพระธรรมกาย

 

พิธีไหว้ครูนักเรียนธรรมศึกษา วัดพระธรรมกาย

 

พิธีไหว้ครูนักเรียนธรรมศึกษา วัดพระธรรมกาย  

           เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่นักเรียนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อน้อม  บูชาครู ณ ห้องสัมมนา SPD3 สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พิธีในครั้งนี้ได้รับ   ความเมตตาจากพระมหาสมเกียรติ วรยโส เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนักเรียนธรรมศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก