สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมการอ่านและการปริวรรตอักษรขอม สถาบันธรรมชัย

 

อบรมการอ่านและการปริวรรตอักษรขอม สถาบันธรรมชัย

 

อบรมการอ่านและการปริวรรตอักษรขอม สถาบันธรรมชัย

           เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย จัดอบรมการอ่านและการปริวรรตอักษรขอมแก่พระนิสิตนักศึกษาและสาธุชนที่สนใจ ณ ห้องสัมมนา SPD16 สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัม-พุทธเจ้า การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัฒนา พึ่งชื่น และ อาจารย์จุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นวิทยากรพิเศษ