สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมศีลธรรมเยาวชนประเทศสหรัฐอเมริกา

 

อบรมศีลธรรมเยาวชนประเทศสหรัฐอเมริกา

 

อบรมศีลธรรมเยาวชนประเทศสหรัฐอเมริกา   

           เพื่อพัฒนาศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรักษาศีล ๘ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ปฏิบัติธรรม เรียนรู้วัฒนธรรม  ชาวพุทธ วัฒนธรรมคุณยาย และห้าห้องชีวิต รวมทั้งทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อฝึกความสามัคคี ในวันสุดท้ายของโครงการ ทุกคนได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร ตักบาตร ถวายผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารสมปรารถนา และถวายธูปเทียนแพเพื่อขอขมาพระอาจารย์