สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดและฉลองวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

พิธีเปิดและฉลองวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

พิธีเปิดและฉลองวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัด  พระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีเปิดและฉลองวัด โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส  วัดสามพระยาฯ เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ เปิดป้ายวัด และปิดแผ่นทองที่ซุ้มประตูที่จารึกชื่อวัด รวมทั้งทอดผ้าป่าสามัคคี มอบพัดรองและเกียรติบัตรที่มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐสภาไทยจัดทำขึ้นแก่เจ้าอาวาสศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป เพื่ออนุโมทนาบุญและสนับสนุนการสร้างวัดของคณะพระธรรมทูตลูกพระธัมฯ