สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระประเทศออสเตรีย

 

พิธีบูชาข้าวพระประเทศออสเตรีย

 

พิธีบูชาข้าวพระประเทศออสเตรีย

           เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สาธุชนเมือง กราซร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระ  ธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่วนภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร องค์ที่ ๗ จากนั้นพระอาจารย์แสดง พระธรรมเทศนาเรื่องอานุภาพแห่งบุญ