สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบผ้าไตรมหาสมบัติ ประเทศเยอรมนี

 

พิธีมอบผ้าไตรมหาสมบัติประเทศเยอรมนี

 

พิธีมอบผ้าไตรมหาสมบัติประเทศเยอรมนี 

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายเบอร์ลินจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย ในภาคสายมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีถวายภัตตาหาร พิธีกล่าวคำถวายเครื่องดูดฝุ่น และพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ จากนั้นคณะสงฆ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่สาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาในปีนี้  ลำดับต่อมามีพิธีจุดประทีปบูชาเจดีย์ และพิธีมอบผ้าไตรมหาสมบัติแก่เจ้าภาพผู้ปวารณาเป็นประธานกองกฐิน  เพื่อนำไปอธิษฐานจิต จากนั้นมีพิธีตักบาตร