สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประเทศแอฟริกาใต้

 

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประเทศแอฟริกาใต้

 

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นประเทศแอฟริกาใต้

           เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กจัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ โดยมีสาธุชนชาวท้องถิ่นและชาวไทยให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกว่า  ๓๐ ท่าน หลังจากปฏิบัติธรรมแล้ว สาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ต่างสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนั่งสมาธิกันด้วยความปลื้มปีติในบรรยากาศที่อบอุ่น ซึ่งผลการปฏิบัติธรรมของสาธุชนส่วนใหญ่ คือ นั่งสมาธิแล้วเกิดความสุขภายใน