สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทบทวนบทเรียนพิเศษวิชานักธรรมชั้นตรี

 

ทบทวนบทเรียนพิเศษวิชานักธรรมชั้นตรี


                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปฐมนิเทศและเปิดติวพิเศษ วิชานักธรรมชั้นตรี แก่สามเณร ๘๔ รูป โดยมีพระมหาสุธรรม สุรตโน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นประธานในพิธี การติวพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ถึง วันที่ ๘ ตุลาคม ทั้งนี้เพื่อให้สามเณรได้ทบทวน ทำความเข้าใจ และฝึกทักษะในการทำแบบฝึกหัดตามแนวข้อสอบธรรมสนามหลวง ซึ่งจะช่วยให้มีความพร้อมในการสอบจริงในวันที่ ๑๓ ถึง วันที่ ๑๖ ตุลาคม นีี้