สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดค่าย Smile Sabai Camp

 

ชพส.จัดค่าย Smile Sabai Camp


                เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ประสานงานทางก้าวหน้า ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดค่าย Smile Sabai Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศกว่า ๕๐๐ คน โดยจัดพร้อมกัน๕ แห่ง คือ ที่สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, V-PeaceValley อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงราย, เขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอเขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสฝึกสมาธิและปลูกฝังสัมมาทิฐิซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป